Очаквано ново кучило в "Тегра" - през юли

(снимки на последното кучило Тегра)

Expected new litter in "Tegra" kennel -  in July

(photos of the last litter Tegra)

 
Фото/видео представяне на родословието на А - кучило (Tegra Aya и Tegra Archar)

(25.06.2014) 

За контакти с администратора на сайта: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it