Допълнения към Стандарта от 1994 година:

ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.08.2016

Уши: Ушите са оставени естествени и с подходящ размер; те са разположени от двете страни на най-високата точка на черепа и в идеалния случай лежат близо до бузите.

Опашка: Опашката е оставена естествена и в идеалния случай се носи високо с лека извивка.

Недостатъци: Гърбът не е прав; люлеещ се гръб; извит гръб; недостатъчна дълбочина или ширина на гръдния кош; прекалено ниско разположена опашка; полегата крупа. Прекалено слабо заъгляване на предните крайници; задни крайници с прекалено слабо или прекалено голямо заъгляване...Походката не е хармонична, с определено темпо.

Дисквалифициращи недостатъци: Видим подкосъм.