Смисъла на селекцията

Сред причините, които подтикват някой да си вземе чистопородно куче, има една много важна, която всички трябва да имаме предвид, и тя е предвидимостта на сигурни морфологични и характерни особености, типични за породата. Тази идея трябва винаги да е основната мисъл при чистопородната селекция. Одомашняването на кучето започва преди около 14хил. години. През това време хората създали дадени породи, благоприятстващи предаването на определени белези, които обикновено се проявявали в поколението и били свързани с жизнено необходима работа като  ловуване,пазене на стада, стража...
Разделението на популацията във връзка с работните качества е било първото основаване на "най-ранните породи". Това първо разделение, създало генетичния фонд,на който днес се основана съвременната селекция на чистите породи. По тази причина е правилно да кажем, че съвременните породи произхождат от примитивните работещи кучета. Работните качества заедно с търсенето на съвършено хармоничното куче отдавна е цел на селекцията.

Когато морфологичния аспект (външният вид, екстериор)  станал главна задача, работните качества на кучетата изглежда останали на заден план. Докато се оформи стандарта и се създаде първата регистратура (почти в края на 1800 година)  голяма част от значението, придавано на работните качества, било загубено.

За щастие, при породата Доберман, това не се случило. Стандартът съхранил важното значение на работните качества на кучето и дори в третото и в последното му издание, сериозно се обръща внимание на вродените способности и на схватливия темперамент на нашите Добермани. Вземането предвид на тези характеристики е било, и е, в голяма помощ на селекцията, както и на развъждането.
Главната работа на специализираните клубове по породи е да изберат тези кучета, които са физически и психически здрави, постоянно да се имат предвид тези специфични характеристики на породата,описани в официалния стандарт, във връзка с цялата популация на породата.

Генетичното усъвършенстване на една животинска полулация се осъществява чрез селекция, която е подбор на следващото поколение родители.
Както вече казах, в генетичното подобрение на Добермана процесът на селекция е насочен към изборът на животни с най-високите генетични репродуктивни показатели; служи си със съществуващите разлики в репродуктивните показатели между различните кучета, проучвани за произход или кръвна линия.
Има три стъпки в процеса на селекция:

 • мярката и записването на характеристиките
 • генетична оценка на мъжките кучета
 • изборът на мъжките кучета

Това може да стане възможно чрез обмислянето на определена работа като:  съдене-развъждане-селекция.
Необходимо е да се следва точно този ред, защото съденето може да обуславя развъждането и двете заедно могат да въздействат занапред на селекцията (избиране на следващото поколение възпроизводители).
Контрола върху фенотипа (външния вид) има ключова роля за оценката на селективните цели и той обхваща няколко различни насоки като:  здраве, поведенчески и работни качества и морфологични аспекти.
Съденето е израз на критична оценка, дадена за всяко отделно качество във връзка не само с породния стандарт, но също с миналата, настоящата и бъдещата насока, която е желана в една порода.
В това отношение специализираните породни клубове осигуряват специфични селективни програми за да защитят и разпространят чистите проди.
Резултатът от селекцията може да бъде бърз при качествените характеристики, кодирани от единични гени, такива като цвета на козината, или може да изисква много поколения, например в случай на  количествени характеристики, кодирани от няколко гени и зависещи от отношението на обкръжаващата среда  (например HD-тазобедрена дисплазия).

Селекцията е по-лесна, когато има единичен белег за селектиране (например височина при холката), но от друга страна, развъждането на чистопородните кучета изисква селекцията на повече характеристики, които включват едновременно типа на морфологията и неговите качества  и поведенчески аспекти. Така че е много важно да се определят характеристиките, които да селектираме, и дори да се определи точният начин за постигане на поставените цели.

След като сме изяснили и потвърдили целите на селекцията, се нуждаем от планиране на стратегията за постигането им.
Това е скица на селекцията: да определим кой ще бъде бащата на бъдещото поколение.
От генетична гледна точка селекцията трябва да цели  движение на общото равнище на популацията, а НЕ  произвеждането само на няколко отделни индивида.
Всъщност отделните индивиди са резултат от много селектирана репродукция и са такива, само ако могат да покажат белези на генетично подобрение в техните синове в общото ниво, сравнено с дадената популация.
Винаги трябва да имате предвид, че всеки предава на синовете си половината от своите гени и затова, поради допълващия ефект на гените, те представят заложбата или способността на индивида да предава по наследство, което е равностойно на половината от неговия репродуктивен коефициент.

За да бъде възможно да приложим една селективна програма, се нуждаем от източник на специфична информация за популацията, от която се интересуваме. Обширните познания за породата и различните морфологични и поведенчески характеристики, който искаме да селектираме, осигуряват солидна основа за всеки план за селекция. Дори генетичното съотношение на различните характеристики с възможността за унаследяването им трябва да бъдат внимателно проучени.

Оценяването на характеристиките на типа, качества и характер, могат да се смятат за работни тестове за кучешкия вид. Те ни позволяват да оценим кучето по неговите  морфологични характеристики и качества. Нивото на функционалност на контрола над фенотипа зависи от два фактора:точността на оценяване и вероятността за унаследяване на определената хартактеристика. Оценката на характеристиките с възможност за предаване е все още ограничена при кучетата, но някои проучвания относно други видове потвърждават, че особеностите, които включват тегло, височина и тип могат да бъдат лесно предадени, докато репродуктивните характеристики са по-малко унаследяеми. Поведението и качествата могат да са повече или по-малко унаследяеми в сравнение със споменатите.

Говорим за потомствен тест, когато изборът на бащата е базиран по-скоро на резултатите на поколението, отколкото на даденото мъжко куче.
Правилна оценка чрез този тест (progeny test)  трябва да бъде направена, например чрез заплождане с мъжкото куче, което искаме да оценим, на група женски на различно ниво, които са избрани произволно; тогава трябва да проучим голям брой от неговото поколение, израснало в колкото се може по-различна обстановка. Само по този начин можем да имаме точна оценка на разглежданото куче.

Целите на развъждането, определени от целите на селекцията, трябва винаги да са насочени в интерес на цялата популация, а не към няколко кучета. Здравето е първата цел от изброените по-горе.
Във всяка програма за селекция, физиологичните определящи фактори са: възможното предаване по наследство, разнообразие и генетично съотношение.
Основите на целите на селекцията могат да бъдат обобщени в няколко думи: здраве, работни качества, поведение, морфологичен тип, добро състояние.

Целите на селекцията могат да се касаят до бързината на учене, елиминацията на генетична патология или подобрението на някои телесни характеристики.
Накратко, трябва да решим кои характеристики искаме да запазим и кои искаме да изпъкнат в новото поколение.
Селективната програма може да бъде организирана както следва:

 • поставяне на целите на селекцията: морфологични и поведенчески характеристики, които трябва да бъдат подобрени;
 • организирането на селекцията включва:начинът на достигане на целите;
 • отчитане на пригодността и ефективността на методите на селекцията;
 • потвърждаване на насоката на развъдните програми.

"Генетичното бедствие" , което може да засегне също и нас в бъдеще, и особено в тези страни, където няма развъдни правила, е резултат от едновременното съществуване на 2 различни породи, две отрицания, принадлежащи към един стандарт, но селектирани по 2 различни начина: спортно-работещото куче и изложбеното куче.
За много от тези породи този процес е станал необратим. Има развъдчици, които избират морфологично добри кучета, но със слаб, ненадежден и страхлив темперамент. Тези кучета трябва да се считат за "проблематични кучета" . От друга страна има развъдчици, които избират, обръщайки внимание само на темперамента, оставяйки на заден план особеностите на структурата, отглеждайки подходящи спортни и състезателни  кучета, които понякога са прекалено нервни и агресивни. Тези кучета трябва да се смятат за "проблематични" също, заради не доброто послушание.

Доберманите са кучета с добра структура, устойчив темперамент и добро изражение на стандарта като цяло.
Повечето от тези кучета са минали ЗТП
и значителна част от тях също и Koerung.
Това са кучетата, които са опората на нашите развъдници; техните гени и поколения са постижението на  нашето време.

Често имаме доказателство за "генетично бедствие" - кучила от НЕПРОВЕРЕНИ   РОДИТЕЛИ. Тези кучила могат да изложат на опасност бъдещата цел на цялата популация. Добър контрол на развъждането е считането на интереса на популацията над интереса на едно куче. Само в тази насока можем да грантираме бъдеще за нашата порода. Това е развъдната цел. Това е причината за съществуването на нашите органи за управление и нашите изложби. Цялостната селекция е да развъждате в съответствие както със структурата, така и с темперамента. По тази причина е много важно да разберете кои са факторите, които трябва да се подобрят и да се работи върху всеки един от тях чрез планирани селективни цели и строги правила за действие.
Често се рекламират кучета по немислим начин  и има много некоректни реклами, особено във връзка с наследствените заболявания.
В много страни няма официални ветеринарни лекари, които биха могли да извършат клинична или рентгенова диагностика, съобразена с условията на FCI. Няма центрове за установяване на тазобедрена дисплазия, които да са одобрени от Германския клуб Доберман.
Ето защо има нужда от спешно централизиране на решенията и да се установят стриктни правила. Има нужда да се информират и учат нашите развъдчици.  Без отправяне на решенията, по подходящ начин, всеки развъдчик може да се отклони и да се отдалечи от генетичното подобряване, за което работехме всички.
Контролът над фенотипа (външния вид) има ключова роля в оценяването на селективните цели и трябва да обхваща: морфология, поведенчески характеристики и работни качества.

Морфология и тип:
Породният стандарт на Добермана определя идеалните характеристики, които куче, принадлежащо към определена порода, трябва да има (тип) ; задължение на развъдчиците е да произвеждат кучета, колкoто се може по-близки до този идеален тип. Една от основните цели на клубовете в породната селекция е постигането на точния тип. Целта не е само да се запази породата, а и да се усъвършенства; няма нищо грешно в опитите за подобрение на морфологичните характеристики на породата, но този процес изисква нужните мерки.

Поведенчески характеристики:
Процесът на селекция при кучешките породи е наложил някои специфични поведенчески показатели, които заедно с типичните морфологични характеристики разграничават домашното куче в различни породи. Тъй като са засегнати типичните харакетеристики на една порода, поведенческите характеристики не са по-малко важни от морфологичните и заедно трябва да се смятат за съществени за плановете на селекцията. Точният и внимателен анализ на типичните поведенчески характеристики може да помогне да избегнем някои неприятни поведенчески отклонения, като онези лоши истории, за които често четем във вестниците.Целите на селекцията, които засягат поведението, трябва абсолютно да бъдат базирани на внимателно проучване на поведенческите схеми, които искаме да селектираме, с цел да оценим вероятността определена характеристика да бъде унаследена, разликите в различните породи породени от определен аспект (правилната оценка на индивида изисква определено схващане за породата) , връзката между различни поведенчески характеристики. Няма много подробни изледвания, обхващащи това твърдение  и е много важно да подчертаем близката връзка между наследствените характеристики и тяхната изходна популация.

Работни качества:
В процеса на одомашняване, човекът осъзнал, че може да използва кучето за работа: може да му помага в лова, охраняване на къщата или земята, да го защитава или контролира стадото. Селекционния процес за тези различни дейности довел до разграничаване на популацията на вида Canis familiaris в разнообразни групи.
Качествата по отношение на определена работа довели до съчетание на онези индивиди, които се държали по определен начин; резултатът бил селектиране на няколко подпопулации, характеризиращи се с определен начин на работа, което може да извлече максималното от някои прояви на поведение и да ограничи проявата на други.
Разграничаването на популацията във връзка с различните работни качества довело до първично подразделение в "породи". Първата класификация осигурила генетичен материал за съвременната селекция на породите кучета. Можем да твърдим, че съвременните породи произлизат от примитивните работещи кучета.
Целта на селектирането на работните качества е било за дълъг период от време решаващ фактор в развъждането заедно с търсенето на хармоничното цяло; въпреки това те загубили своята важност, когато селекцията  развивала само морфологичните характеристики, ограничавайки вероятността за предаване на специфичните работни качества на много породи.

Участията на кучета в работни изпитания ни дават възможността да оценим техните качествени характеристики; във връзка с това е невъзможно да разпознаем най-добрите без провеждане на спортно съревнование за работните характеристики. Работните качества на различните породи често са на второ място, тъй като те са по-трудно забележими в сравнение с екстериора на животните, който е бързо забележем, дори от не-експерти. При някои породи това разделяне довело до селектиране на работни линии и екстериорни линии. При породата Доберман контролът на фенотипа отчита едновременно работните и поведенческите характеристики и морфологичните такива: това спомага селекцията да бъде по-точна и пълна.

Неправилното съдене може да доведе до погрешни заключение относно темперамента, структурата и вродените качества на кучето. Погрешното заключение може да доведе до неправилно заплождане и да ни отдалечи от стандарта. Породния стандарт описва Добермана като съвършеното куче: красив и полезен. Това означава, че стандарта изисква Доберманите да са в най-добрата си функционалност и в в най-големия си блясък. Качествата, които изразавят "финкционалната красота" са най-важните за определяне на индивидуалността на Добермана. Ето защо е най-добре дори да не помисляме за развъждане на куче, което не е израз на типа на Добермана. ЗТП (ZTP) е базиран на тази проста идея.
Благодарение на ЗТП ние можем да проверим и контролираме темперамента, структурата и дори здравето на нашите Добермани (наследствените патологии могат да изложат на опасност породата, но трябва да имаме предвид също и разпространението и честотата по отношение на цялата популация).
Критериите на ЗТП и правилата са строги и научно обмислени не само от опита на немските развъдчици на Доберман, но също и в съгласуваност с изследванията на много важни експерти, специализирани и опитни изследователи на поведението на стражевите кучета.

Отнасяйки се за Добермана, от всичките направени изследвания произхожда следното:

основните ръководещи характеристики на породата са:

 • смелост в спокойна ситуация: много висока;
 • смелост в битка: много висока;
 • послушание: средно до високо;
 • физическа издръжливост: средна до висока;
 • психическа издръжливост: средна до висока;
 • защитен инстинкт: много висок;
 • агресивност: слаба;
 • ловен инстинкт: слаб - липсващ;
 • нежелани характеристики: ярост, страх, слаб темперамент, слаба връзка с водача.

Това са нравствените заложби на Добермана, определени от науката. Това е природата на Добермана, като под природа се имат предвид съвкупността от характеристики, наклонностите, вродените и придобити способности (физически и психически) , които определят и ръководят поведението на кучето в отношение към околния свят. Всеки от нас е наясно, че за да гарантираме реален напредък за нашите добермани, трябва да допускаме до възпроизводство само (строго само) онези кучета, които успешно са минали ЗТП.

Здраве:
Оценката на здравето е свързана с начинът на развъждане, което означава как се отглеждат кучетата и къде живеят.Някои клубове периодично посещават приетите развъдчици с цел да проверят състоянието на животните. В допълнение на идеята за отглеждане и контрол, ние също обръщаме внимание на честотата на запложданията. Специализираната организация и развъдчиците са отговорни за определяне на насоките на развъждане и за предлагане на целите за достигане чрез селекция.
Ефикасността на мерките, взети в полза на защита на породата, е толкова голяма, колкото по-висок е броят на развъдчиците, които споделят идеите на клуба.
Контролът над фенотипа трябва да бъде смятан за нещо, засягащо само въпросното куче, освен като сигурно средство за оценка на състоянието на породата като цяло.
Запазване на породата означава изучаване и генетично усъвършенстване на популация, характеризирана от определени морфологични белези и поведение. Наличието на генетични тестове е много важен за контрола на някои патологии, дори ако са все още слабо разпространени; тъй като се засягат и други заболявания, селекцията трябва да е базирана върху оценки на фенотипа едновременно на даденото животно и на неговите родители.

Селекцията е най-важният път, по който специализираните организации и развъдчици могат да повлияят върху генетичния запис на породата. Нейният ефект зависи от интензивността на селекцията, която е била приложена за постигане или отстраняване на определена характеристика и, преди всичко, генетичната природа на линията, за която става въпрос; индексът на вероятността за унаследяване на някои характеристки е много важен.
Всъщност селекцията на тези характеристики определени от повече гени, върху които е възможно да се окаже влиянието на околната среда  (количествени характеристики)  зависи не само от избора на мъжките кучета, а главно от възможността за унаследяване на избраната характеристика. Ако интензивността на селекцията или вероятността за унаследяване са ниски, напредъкът ще е изключително малък.
Особено важно е да се дадат насоки на развъждането преди изборът за заплождане на определени кучета и възпроизводството им, изключвайки другите, подразделя популацията на две групи според честотата на гените.
Родителите трябва да имат по-добра генетична комбинация във връзка с онези качества, които искаме да селектираме, отколкото онези, които се смятат за неподходящи за възпроизводство. Нивото на успех в селекцията ще зависи директно от способността за избор на групата от родители, с една дума-колко добре се познават характеристиките на породата и правилно се оценяват за да се направи най-добрият избор (контрол над фенотипа и генотипа).

При планирането на премахването на генетичната патология, трябва да обърнем особено внимание на онези генетични патологии, които причиняват смърт на носителите им, или, които не могат да бъдат контролирани. Една от главните цели е да се ограничи броя на кученцата, засегнати от патология след раждането.Наличието на тестове за ранно разпознаване на тези кучета, засегнати от патологии и носители, може да улесни контрола над генетичните патологии, дори и да е много важно винаги да знаем тяхната достоверност.
Една важна основна идея е, че мутациите и генетичните смущения са строго обвързани с живота и винаги ще се проявяват в различна степен. Всички живи организми, растения или животни, се характеризират с голям брой гени, които осигуряват живота и помагат за адаптацията и оцеляването на видовете, но също така и с редица негативни и дори летални гени (причина за смъртност).
Това трябва да е правилната схема за избор на следващото поколение възпроизводители.

От гледна точка на генетиката селективната цел е да се подобри средното качество на цялата популация, а не само производство на няколко кучета, които са над средното ниво. Много специализирани клубове и развъдници вече използват основните развъдни критерии. Има много развъдчици, които от години произвеждат само по тези критерии. Ние трябва да жертваме малко, за да стигнем тяхното ниво.
Този исторически момент, през които минаваме, е голяма заплаха за породата. Това се отнася за Добермана по няколко причини. В Европа рискуваме да има биологичен геноцид на породата и няма да е от значение, ако само някой страни за спасени от него.

Трябва да се борим заедно, защото все още има много, което може да бъде направено.
Не можем да се предадем или да отстъпим пред неясното бъдеще на породата.
Имаше значителни загуби в онези страни, в които законите забраниха купирането на ушите и опашките или  "опасните породи" . Това е показателен признак, които трябва да ни разтревожи. Намаляването на броя на доберманите за развъждане неизбежно ще ни доведе до генетичен дрейф.
Това явление е строго свързано с драстично намаляване на породния генетичен фонд.
Все още можем да направим много за породата:

 • Използване за развъждане само на тези кучета,които отговарят на морфологични, здравословни изисквания и темперамент.
 • Запазване и подобряване на породните качества и поведенчески характеристики.
 • Запазване и разгласяване на послушанието на добермана
 • Запазване и подобряване на структурния породнен тип

Това са главните цели, които трябва всеки от вас да зачита в своите развъдни програми.

Ако анализираме развъдната ситуация по света , ще осъзнаем, че половината от развъдчиците са надеждни, но не са много добре информирани или инструктирани, а другата половина действат като дребни бизнесмени.


 • Помнете, че животните, които избирате за размножаване днес, ще окажат влияние върху породата за много години напред. Помнете тая мисъл, когато избирате.
 • Родословието ви помага да научите добрите или лошите черти, които кучето ви вероятно ще прояви или предаде на поколението.
 • Развъждайте за кучето като цяло, не само за една или две характеристики.
 • Качеството не означава количество. Качеството е резултат от задълбочено учене,да имате ясна представа какво се опитвате да постигнете,да имате търпение да чакате, докато се сдобиете с подходящите кучета и да оцените какво вече сте произвели.
 • Запомнете, че дефектите в скелета са най-трудни за коригиране.
 • При развъждането не се "създава" нищо ново. Това, което получавате, е това,с което сте започнали. Може да е било скрито в много поколения, но е било там.
 • Кученцата от едно кучило рядко имат еднаква наследственост.
 • Бъдете честни със себе си. Няма перфектни кучета, нито перфектни производители. Не можете да правите добро развъждане, ако не можете да различите лошите и добрите страни на кучето, което мислите да развъждате.
 • Наследстваните черти са унаследени по равно от двамата родители.
 • Запомнете, че качеството е комбинация от здравина и предназначение. То не е просто липса на лоши признаци, а е подчертана проява на добри качества. То е кучето като цяло.
 • Не позволявайте чувствата ви да окажат влияние върху избора ви на куче. Най-доброто куче за развъдната ви програма е най-доброто куче, независимо кой го притежава. Никога не омаловажавайте добро куче, те са толкова редки и прекрасни за да бъдат пренебрегвани.
 • Не се задоволявайте с нищо друго освен с най-доброто. Второто място никога не е достатъчно.

 

превод : dobermann_bg