Тест за развъдна годност

BH част A: Общо 60 точки
Водене на повод (15 точки):
В началото на всеки раздел, водачите трябва да се явят пред съдията по подобаващ начин. Водача влиза на терена с кучето на повод и застава в основна позиция. Всяко упражнение започва и завършва в основна позиция. Кучето сяда в правилната посока, от лявата страна до водача, с дясното си рамо на височината на коляното му. Отместването от тази позиция е разрешено само веднъж на упражнение. От тази позиция, по сигнал на съдията следва надграждането на всяко упражнение за послушание. Водачът трябва да направи минимум 10 крачки преди изпълнението на упражненията. Кучето и водача вървят приблизително 40 крачки без спиране. Кучето стои от лявата страна на водача, с рамо наравно с крака му. След около 40 крачки, водачът прави обратен завой. Тогава изпълнява упражнението за бягане за около 10 крачки, бавно за 10 крачки, после отново нормално. След демонстриране на промяната в крачките, отборът демонстрира завой надясно, наляво и обратен завой с минимум 10 крачки между тях. После отиват до група, спират поне веднъж в средата й и също показват ляв и десен завой в групата.
1. свободно водене (15 точки) : същото като гореспоменатото, обаче без повод.
2. сядане без помръдване (10 точки) : основна позиция, 10-15 крачки нормална скорост, сядане, минимум 30 крачки нормално ,спиране.
3. лягане и извикване (10 точки) : основна позиция, 10-15 крачки нормално, лягане, минимум 30 крачки нормалнен ход, спиране, извикване на кучето.
4. лягане с отвличане на вниманието (10 точки)


Част В тест на улицата
Водимост и поведение на улицата
По сигнал на съдията водача и кучето вървят по тротоар в участък от посочена улица. Съдията следва водача на определена дистанция. Кучето трябва да е на нивото на коляното. Поведението на кучето трябва да е безпристрастно към всички пешеходци и към превозните средства. След известно време водача се разминава от велосипедист. Той звънва няколко пъти. След това водача отива да поздрави съдията, здрависват се и разговарят. Кучето трябва да остане спокойно.

По-натоварен трафик
По сигнал на съдията, водача навлиза в по-натоварено пешеходно движение. Водача спира 2 пъти в това натоварено движение. Първия път казва на кучето да седне, втория-да легне. Кучето трябва да легне бързо и тихо. То трябва да следва водача си внимателно, спокойно и с желание. Не трябва да се влияе от натовареното пешеходно движение и от непривичните шумове.

Поведение на кучето, оставено само, и към други кучета
Водача изминава кратко разстояние и завързва кучето за ограда, халка в стената и др. След това водачът излиза от полезрението на кучето за 2 минути. Кучето може да е право, седнало или легнало. Фигурант преминава с друго куче на повод на около 5 крачки от завързаното куче. Кучето трябва да позволи това, без прояви на агресия.ЗТП
Zuchttauglichkeitsprufung или ЗТП накратко е породен тест за годност. Zucht означава развъждане, Tauglichkeits е годност и Prufung означава изпитание или тест. Така че това е тестът, който ще постави кучето в различни провокативни ситуации, в които то трябва да реагира по желан начин - да не е агресивно или страхливо, защото такива кучета ще се провалят на теста и ще бъдат изключени от развъждане.

Списък на нужните за Начално ЗТП документи:
*копие от родословието
*писмо, пратено до Германския Доберман клуб, че искате да участвате в ЗТП
*резултати от тест за тазобедрена дисплазия от Германия или призната от Германския Доберман клуб държава. Ако нямате резултатите до времето, в което се провежда ЗТП, можете да участвате, но ЗТП ще бъде отнето, ако Вашето куче има над HD-2
*кучето трябва да има поне BH
*родителите трябва да имат резултати за дисплазия, без значение от Германия или не, копия от резултатите трябва да са изпратени до Германския Доберман клуб

ПРОТИЧАНЕ НА ИЗПИТАНИЕТО
1. Екстериорна оценка
2. Изпитване на темперамента - причини за елиминацията на куче са изяснени по-нататък: агресивни или страхливи кучета се изключват от развъждане.
3. Определяне и обявяване на класирането на ЗТП.
Ако ЗТП се е провело в деня преди екстериорното оценяване със същия съдия, и същото куче участва и в ЗТП и в екстериорното оценяване, оценката от ЗТП ще бъде обявена в деня на екстериорното оценяване.

Решенията на съдията и неговата екстериорна оценка и оценка на темперамента не подлежат на обсъждане.
Оценката на ЗТП е приложима в годините на полова зрялост на кучето, освен ако не се отмени от комитета на Германския Доберман клуб, заради новооткрити или по-рано скрити генетични изменения.

Правила и инструкции за представянето
Преди началото на ЗТП съдията накратко обяснява на всички участници целта на изпитанието и включените упражнения. В началото на изпитанието състезателят и неговото куче се представят на съдията. Председателят проверява достоверността на родословието на кучето с помощта на татуировката му. Водачът информира съдията за обучението, грижите и евентуалната смяна на собственика  на кучето.
Цялостната оценка се прави въз основа на указания, дадени от главния клуб, неговите правила и инструкции и породния стандарт. Специално внимание трябва да се обърне на дефекти, които могат да повлияят на работната способност, като слаба челюст, дълъг слаб гръб, дефекти в предните или задните крака, както и неправилни движения. Отклонения от височината на тялото с повече от 2 см трябва да бъдат съдени с намаляване на цялостната оценка. По-големи отклонения водят до изключване от развъждане.
Кучета с дефекти на зъбите - като по-малко от 42 зъба, отклонения от зъбната формула или прогнатия/ прогения на захапката, се считат за неподходящи за развъдни цели. Поведението на кучето по време на преглеждането на зъбите трябва да бъде взето под внимание, тъй като то може да бъде признак за дадени проблеми в темперамента.

Минимална оценка, изисквана за мъжките: Много добър (защото мъжките са по-често използвани в развъждането)
Минимална оценка, изисквана за женските: Добър


След оценката на екстериора съдията инструктира водача да води кучето в различни посоки по изпитния терен на разстояние около 300 крачки на скъсен повод. По време на воденето, отборът куче/водач  трябва да подминат 4 до 6 човека, които са в движение или неподвижни. След това, тези 4-6 човека формират група. Формираната група не трябва да бъде по някакъв определен образец. Тук съдията може да променя начина на действие: може да накара групата да се движи срещи кучето/водача, или кучето/водача да се движат срещу групата. Когато двете групи се срещнат е важно да се създадат ситуации, които са колкото се може по-естествени и близки до всекидневните ситуации (например срещане на непознат и ръкостискане, изпускане на предмети, отваряне на чадър и т.н.). По време на това упражнение е особено важно да не се показва заплаха срещу кучето - това е строго използвано за оценяване на самоувереността на кучето, безстрашие, темперамент, послушание и праг на възбудимост. След това съдията упътва водача и кучето към предварително определеното място, където водачът връзва кучето без употребата на команди като "долу"  (“Down”)  или "легни"  (“Platz”) и се скрива от погледа на кучето. Във времето, в което кучето и водача се движат към мястото, се дават 2 изстрела от разстояние около 15 крачки, използвайки 6 мм пистолет.
Плашливите кучета са неподходящи за развъждане
, чувствителността към изстрела е строго различима от плашливостта.

Мястото на завързването трябва да е лесно достъпно от всички страни (например далеч от стени, огради и т.н.) . Кучето трябва да бъде оставено само около 5мин. Съдията трябва да приближи кучето на около 5 до 8 стъпки и да го подмине или да се разхожда около него на разстояние около 2-3 стъпки, без да го заплашва по какъвто и да е начин. Той спира пред или до кучето  и изпуска оценъчната книга или нещо подобно. Поведението на кучето при отсъствието на неговия водач трябва да бъде взето под особено внимание. След това, водачът трябва да се върне при кучето си и да го изведе от терена за изпитанието. По нареждане на съдията помощникът се отправя към укритието.

Протичане на изпитанието,част 1
Съдията ще упъти хендлера да върви с кучето в определена посока. Кучето трябва да е на повод.По указание на съдията, помощникът ще излезе от укритието и ще атакува водача и кучето отпред. Кучето трябва да покаже защитните си инстинкти и да защити водача си. Помощникът започва да заплашва кучето само след като е бил включен в борбата. По време на борбата кучето се заплашва с глас и физически, но не получава удари с палката. При нареждане от съдията помощникът прекратява атаката.

Забележки към 1 част: Много е важно помощникът да носи защитен костюм, състоящ се от панталони и яке. Палката, използвана за заплашване, не трябва да е прекалено гъвкава.  Помощникът трябва да носи осигуровка за тази изпитна работа. Укритието без съмнение трябва да е променливо, така че да не може да се провежда обучение на местните клубни кучета по образец. Коли, ъгли и подреждане на стени или групи от дървета/храсти могат да бъдат избрани за целта. Помощникът трябва да работи само по нареждане на съдията, с други думи, атаката и крайната позиция се определят от съдията. Атаката трябва винаги да се прави фронтално на водача, не на кучето. Ако кучето се включи в битката, помощникът ще се обърне към кучето и ще го заплашва с глас и физически. Палката може да се използва само за заплаха, но никога да се удря кучето. На кучето е позволено да захапе помощника на места, различни от ръката.

Протичане на изпитанието, част 2
Помощникът се обръща настрани и пробягва разстояние от около 50 крачки. Водачът държи кучето само за нашийника, първо се виква на помощникът да спре, после изпраща кучето. Помощникът първо побягва, но по указание на съдията се обръща и атакува кучето, когато е на разстояние приблизително 8 до 10 крачки. Помощникът опитва да заплашва кучето отново, но пак не трябва да се изолзват удари с палката. Помощникът може, по лична преценка, да поощри кучето с глас. По нареждане на съдията помощникът трябва да спре атаката. Водачът трябва да отиде при кучето,  да го върне на повод, и да отиде при съдията.

Забележки към част 2: Помощникът трябва безусловно да измине около 50 крачки разстояние. Съдията ще инструктира помощникът кога да започне атаката към кучето, по кое време помощникът трябва да заплашва кучето с глас и физически. Палката отново се използва само за заплаха.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРА
Има 4 възможни оценки:
1A
Кучета, които са издържали теста, както се изисква . “1A”  може да бъде дадено само на куче, което дава напълно надеждна и правилна изява в статичните, както и в бойните периоди на изпитанието.
1B
Кучета,които са напълно задоволителни. “1A”  може да бъде дадено на куче, което се представя приемливо  в статичните периоди на изпитанието и което показва значителни защитни и бойни реакции.
Held-Back
Кучетата трябва да бъдат оценени  “Held-Back”  ако има съмнение за поведението на кучета, що се отнася до твърдост на характера и развъдна годност. Куче с такава оценка не може да се явява при друг съдия, докато изтече 3 месечния изчаквателен период. Кучето може да бъде оценено  "Held-Back"  само един път.
Unfit
Агресивни, нервни, страхливи кучета не могат да бъдат оценени като подходящи за развъждане.


 

 

превод : dobermann_bg