"Доберманът е приветлив и спокоен...Лесен за обучение,той изпитва удоволствие от работата и трябва да има добри работни заложби,кураж и издръжливост.Изисква се голяма самоувереност и безстрашие."