Историята на ушите и опашките
Бъдеще и минало

от Avi Marshak

Целта на тази статия е да обхване колкото се може повече аспекти, които са резултат от забраната за показ на Добермани с купирани уши и опашки в много страни по света. За проучване на миналото, за споразумение с настоящето и опит за предвиждане на бъдещето на нашата порода, Доберманът. Забавно е да мислим, че бъдещето на нашата порода може би лежи между двата края на кучето: ухото и опашката.

Уши

В нашата памет имаме, и ще имаме завинаги, мисления образ на Доберман с купирани опашка и уши. Дори клубовете в страни, където е извън закона купирането,  като Норвегия и Финландия, имат в клубните си символи изображения на такива Добермани, интересно, нали?

Нека да погледнем назад в  "добрите стари времена", когато имахме свободата да купираме всичко, което може да бъде купирано.

Купирането на ушите започнало векове назад като превантивна мярка, защото в онези времена нямало никакви антибиотици за инфекции или упойки, и е нямало ветеринарни операции при порязвания, рани или инфекции. Развъдчиците се научили да отстраняват от анатомията на кученцето  тези части, които имали склонност към създаване на проблеми: те купирали уши, опашки и да отстраняват недоразвитите пръсти. Поглеждайки към снимките на породите с история в купирането, можем да видим, че всички ранни купирания на ушите са били къси и груби. Днес, благодарение на модерната медицина, купираните уши са по-дълги и е много лесно да се купира, но същевременно се изисква ръката на експерт, купирането се различава при породите.

В списъка на  F.C.I. за чистопоридните кучета има повече от 100 породи, за които е обичайно купирането. Онези, които се противопоставят на купирането, заявяват, че е напълно козметична операция и няма нищо общо със здравето на кучето. Сега нека отговорим на "въпрос за един милион долара", който хората винаги задават, и вероятно ще задават в бъдеще: Защо се купират ушите на Добермана?

Вярвам, че Louis Dobermann - създателят на породата, и много други ранни развъдчици си представяли породата с естествено изправени уши. Ако не можеш да получиш естествено изправени уши, целта оправдава средствата; достигате желаният успех чрез купиране.

Така те създали Доберман с купирани уши, уши които предотвратяват инфекции и в същото време подобряват визията на новата порода. Купираните уши създават израз на внимание и заплашителна външност, която спечелила повече любители на Добермана. Така, научихме, че купирането на ушите било много популярно в миналото и Доберманът не бил изключение. Ако погледнем към историята на бултериера, порода, създадена за спортни боеве между кучета, щом развъдчиците успели да получат чрез селекция малки изправени уши, те спрели купирането.

Страни като Англия и всички скандинавски страни от началото на 20-ти век имат закони, които забраняват купирането на ушите и опашките на кучетата, това законодателство забранява показването на купирани кучета в изложбите като цяло. Напоследък Холандия се присъедини към тези страни. С началото на 2002, показването на купирани кучета в изложбите в Германия ще е забранено. От друга страна, опит за прилагането на това законодателство в Италия се провали. Не вярвам, че следните страни ще се присъединят към тази забрана: Франция, Португалия, Русия и останалите нови републики в централна Европа, както и всички южноамерикански страни.


Опашки

Съществуват почти 100 породи, които по традиция се купират. Това става, когато кученцата са на 4 дена, научно е доказано, че нервите на опашката не са активни и кученцата не чувстват никаква болка или нещо подобно. За онези хора, които твърдят, че кучето използва опашката си за баланс и общуване, отговорът е много прост. Кученцата, които са били купирани, не се сблъскват с проблеми с баланса или общуването...

Причината за купирането на опашката при Добермана е много проста, Доберманът се използва за служебно куче и чрез купирането възпрепятстваме престъпниците да хванат кучето за опашката по време на акция.


Законовото положение

Европейската конвенция за Защита на домашните животни, със седалище Страсбург, Франция на  13.11.1987  се обявила в забрана за купирането на опашките, ушите и отстраняване на неразвитите пръсти, тя определила също много други аспекти на отглеждането и развъждането на домашните любимци. Въпреки че се обявява в забрана на купирането, тя признава правата на страни, които в друго отношение приемат конвенцията, за да запазят позицията си в разногласието.

За съжаление, много правителства потвърждават тези конвенционални решения и резултатът е забрана на купирането и показването на купирани кучета. В Британия престижния Кралски колеж по ветеринарна медицина (Royal College of Veterinary Surgeon) решил да не настоява  Британия да подписва спорната Европейска конвенция за защита на домашните животни. Днес Европа, а утре?

Някои американски, канадски и австралииски любители на кучета, вярващи, че са в безопасност от онези, стремящи се към забрана на купирането, може да са заинтересувани да разберат, че техните ветеринарни организации трябва да се изкажат по въпроса. В САЩ Организацията на ветеринарите за права на животните застава срещу разнообразните операции, правени за покриване на породния стандарт. В Канада, Канадската ветеринарно медицинска организация също се обявява срещу хирургичната намеса на някое животно, с козметични цели.В Австралия, Австралииската ветеринарна организация е за забрана на козметичните операции.


Стандартът

Когато "потопът"  започнал, и повече страни приели законодателството за забрана на купирането, Световната федерация, F.C.I  открила елегантено разумен начин да се изправи срещу предизвикателството. Комисията по стандартите към F.C.I  обявява публично: Фактът, че в повече от сто породи ушите са или купирани или некупирани и опашките са купирани или с естествената си дължина, не трябва да оказва повече влияние върху съденето в изложните (национални, международни и световни). Всички форми трябва да бъдат съдени без каквото и да е разлика, откакто купирането на ушите и опашките е забранено в някои страни. Съденето, все пак взема предвид дали ушите са добре купирани или не, дали естествената форма и постановка на ушите е в съответствие със стандарта и дали опашките са или правилно купирани или са коректно носени.

Но това не разрешава многото проблеми и въпроси, които възникнаха от законодателството против купирането.  Под пълномощията на  F.C.I, само националния клуб на страната по произход има властта да изменя породния стандарт. Немският Доберман клуб (Dobemann-Verein e.v.) - патронът на стандарта на Добермана, е единствената организация, която е оторизирана да променя стандарта на Добермана. Нека да видим какви промени са били вмъкнати в стандарта за ушите и опашките. През 1994  в параграфа за ушите пише: Ухото, което е високо поставено, се носи изправено и купирано до дължина, в пропорция с главата. В страни, където купирането не е позволено, некупираните уши са равносилно признати (средната дължина се предпочита и предният ръб да лежи близо до бузите).

Тук стандартът ни дава разумни отговори в съответствие с духа на нареждането на Комисията по стандартите към F.C.I.  За опашките пише: Тя е високо поставена и купирана късо като приблизително два опашни прешлена остават видими.В страни, където купирането не е разрешено легално, опашката може да остане естествена.

За щастие, фактът, че купираните опашки и уши не са включени в параграфа за дисквалификация, ни дава известна надежда за бъдещето. За завършек, нека се надяваме, че купираните уши и опашки няма да бъдат определени от патрона на стандарта, Германският Доберман клуб, като дисквалифициращи недостатъци; това може да бъде “coup de grace” за породата Доберман.

QUO VADIS?

Доберманът има богато и интересно минало, но въпросът е има ли бъдеще? Дали преобразяването, което сега претърпява Добермана, ще окаже влияние върху популярността на породата? Това е  "въпрос за един милион долара" ... Какво е Доберман? Моят отговор е много прост, Доберманът е всичко, което човекът очаквана от него да бъде, независимо да ли е с купирани уши или не, независимо да ли е с купирана опашка или не...


превод : dobermann_bg