Избора  на Доберманче - част 2
Изборът е направен, но здраво ли е кученцето?

Здраве - влага се смисъл на генетично здраве, т.е липса на вродени заболявания или предразположение към такива. То също е неразривно свързано с произхода. За развъдна работа не се ползват родители, носители на наследствени заболявания. В действителност не всеки развъдчик ще изследва своето куче, а и да го направи не всеки ще легализира негативните резултати. Всеки уважаващ себе си развъдчик по правило прави изследване за тазобедрена дисплазия. Това е един от показтелите за здравето на Вашия Доберман, който се унаследява. Допускат се кучета с  HD - I(A) - свободен от дисплазия и HD - II(B) - преходна(начална) степен на дисплазия.

В европейските страни също така е прието да се правят изследвания за очни заболявания. Легализират се два показателя - PHTVL/PHPV. Разбира се, желателно е бъдещия родител да е свободен от очни заболявания.
В настоящия момент, благодарения на дългогодишните и последователни изследвания на влизащите в разпод кучета и съответно бракуването на носителите на заболявания, Доберманът е относително здрава порода.

Характер и работни качества - те са взаимосвързани и зависят както от здравето, така и от произхода.
Аналогично на здравните показатели, основните качества на характера се поддържат благодарение на определени специални тестове. Общопризнатият немски тест за развъдна годност ZTP намира приложение, както в Германия, така също в Холандия, Португалия, Италия, Белгия, Испания и високо се цени в други "добермански" страни. Франция, например, има свой собствен тест - TAN. Свои правила за проверка на характера имат и в Белгия и Холандия.

Разбира се, няма 100% гаранция, че куче преминало ZTP или друг тест има добър характер, но все пак рискът да получите проблемно куче от тестирани родители е сведен до минимум.
Работните качества са една от съставките на характера. За проверка на същите съществуват няколко способа, методики и изпитания за служебна дресировка. Най-приемливи, популярни и пълни се явяват IPO и малко усложнената немска дресировка SchH (Шутцхунд). Тези изпитания включват следова работа, послушание и защита. Наличието на дипломи е гаранция за работен потенциал. Колкото по-висока е степента на дипломата, колкото по-голям е броят на получените точки, толкова работните качества са по-добри.

Анализирайки предложените производители по трите основни качества, Вие най-после сте избрали кучилото, където може би Ви очакват шампиони! При запознаване със собственика и майката не търябва да се забравя, че :

  • първо: Доберманът е куче, добронамерено настроено към хората;
  • второ: стремежът към защита на стопанина е на второ място.

Това са извадки от стандарта. И ако Вие, позвънявайки на входната врата се натъкнете на истерично, непрекъснато лаещо животно, което "лае, защото пази", забравете за родословие, тестове, дресировка, търсете своето кученце другаде. Защото редом с Вас вероятно ще израстне такъв псевдопазач, който ще защитава себе си и Вас при несъществуваща опасност и ще Ви подведе при реално нападения. Ако кучката Ви посрещне спокойно, макар и не съвсем дружелюбно и не прави безпричинни атаки, което е недопустимо даже при наличието на кученца, то такова поведение е напълно коректно.

Още по-добре би било ако се запознаете с бъдещата производителка преди бременността, наблюдавате нейното поведение при контакт с други хора.
Умишлено се изостря вниманието върху избора на женско куче, тъй като това е голяма част от успеха. Правилният избор на мъжки касае общите интереси на развъдчика и бъдещите стопани.
Разбира се, няма нищо по-хубаво от това, ако се запознаете и с бащата на Вашето кученце, но по ред обективни причини, това не винаги е възможно.

Вече набелязали кучилото остава само да изберете кое от симпатичните и весели бебета ще е Ваше. Това е една доста трудна задача. Най-простото решение е да се обърнете към специалист кинолог, който би Ви помогнал с квалифициран съвет.
Да се избере най-доброто кученце е много по-трудно, отколкото да се избере самото кучило. Не на всички това се отдава. Успешният избор често е случаен, по стечение на обстоятелствата.

Настоящата тема не е 100% изчерпана, но ако всеки потенциален купувач се придържа поне към половината от изложените по-горе съвети, то разочарованите ще бъдат по-малко. Разочарованите от кучетата, от породата, от хората.


автори: Пламен Чубуров, д-р С.Пейчев